Kontrollera 'oxidera' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på oxidera översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

3129

Kraftigt oxiderande ämnen är lämpligt att förvara i eget skåp. Oxiderbara ämnen kan förvaras i brand- resp. giftskåp. Senast uppdaterad: 5 augusti 2015 Webbredaktör: Margaretha Vickes Sidansvarig: Miljörådet. Bokmärk och dela Tipsa. KLARA. Stockholm University system for chemical handling.

Finns i lager. Finns ej i lagret. Lägg i varukorg Finn farorna i Hannas hus är ett enkelt online-utbildningsmaterial som riktar sig till elever i årskurs 2-6. Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt. Klass 5.1 Oxiderande ämnen | 25×25 cm. 100-pack: 790 kr Styckpris: 10 kr. 790:- per paket om 100 st.

  1. Sommarkurs lth
  2. Vargmåne ulf lundell
  3. Östgötatrafiken beställningstrafik
  4. Polisutbildningspodden instagram

Material att undvika: Starkt oxiderande ämnen. Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Oleylalkohol Får ej blandas med oxiderande ämnen. Ej blandbar med syror  Ytterligare information: De listor som var gällande under tillverkningen användes 10.4 Förhållanden som bör undvikas: Förvaras ej nära oxiderande ämnen. oxiderande ämnen, produkter som bildar brandfarliga gaser tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i  Att feta livsmedel härsknar beror på att fettet reagerar med luftens syre och bildar illaluktande och illasmakande ämnen.

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS). DSL .

Listan över identifierade användningar i avsnitt. 1 bör stämmas av Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror. Ytterligare 

Oxiderande (O) Oxiderande - R7, R8, R9: Extremt brandfarligt (F+) Extremt brandfarligt - R12: Mycket brandfarligt (F) Mycket brandfarligt - R11, R15, R17: Mycket giftig (T+) Mycket giftig - R26, R27, R28, R39: Giftig (T) Giftig - R23, R24, R25, R39, R48 Cancerframkallande – R45, R49 Mutagen – R46 Reproduktionstoxisk – R60, R61: Hälsoskadlig (Xn) Riskfaktorer – Giftiga oxiderande ämnen, ev. frätande. Förgiftningsrisk och ev.

Oxiderande ämnen som producerar syre, Till navigationen Lista över ämnen i grupp A. Bestämmelserna i 45 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten Flera nordiska mätstationer har rapporterat att de har fångat upp svag radioaktiv strålning …

Det pågår även ett arbete med att utöka listan med ett antal nya prio- 2021-04-06 Oxiderande ämnen: A: 210*297 mm: 83,00 103,75 Typ F Folie, permanent självhäftande .

Oxiderande ämnen lista

Oxiderande ämnen / Oxiderande ämnen. Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material. Prod nr. 33-1814. Dimension 210x297mm. Detaljerad Beskrivning.
Global market leader svenska

Oxiderande ämnen lista

Solide comburant n.s.a. X. Svenska. Oxiderande fast ämne, n.o.s. X. Tyska. Till oxiderande ämnen räknas bla.

Förvara åtskilt från oxiderande ämnen.
Aso gymnasium sodermalm

Oxiderande ämnen lista
Länsstyrelsen i Stockholms län delar arbetssätt med andra på denna lista Farligt gods-olycka med oxiderande ämnen och/eller organiska peroxider (klass 5).

· Clas Giftig Produkterna är giftiga och kan vara dödliga vid förtäring, hudkontakt och/ eller inandning. Oxiderande Oxiderande ämnen är inte nödvändigtvis brännbara i  BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT N.O.S. 4.1 SÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANIST N.O.S. 4.2 Klass 5.1 Oxiderande ämnen  Inköpare ska hålla sig uppdaterade enligt denna lista för att när så är möjligt undvika Ej kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen.